Τα τεταρτάκια του 5ου.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί τα παιδιά της Tετάρτης θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάζουμε  τις εργασίες μας στο μάθημα της πληροφορικής.

ΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Advertisements

Ημερολόγια της Δ’ τάξης για το 2013

Στο μάθημα της πληροφορικής τα παιδιά της Τετάρτης τάξης, δημιούργησαν τα δικά τους ημερολόγια στο πρόγραμμα του κειμενογράφου. Χωρίστηκαν σε 10 ομάδες και δημιούργησαν τα ημερολόγια για το έτος 2013. Δείτε τη δουλειά τους στους παρακάτω συνδέσμους:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ1       ΟΜΑΔΑ 04

ΟΜΑΔΑ05    ΟΜΑΔΑ01    ΟΜΑΔΑ02   ΟΜΑΔΑ03  ΟΜΑΔΑ06 ΟΜΑΔΑ07

ΟΜΑΔΑ08   ΟΜΑΔΑ09 ΟΜΑΔΑ10 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ2    ΟΜΑΔΑ 00

ΟΜΑΔΑ 08   ΟΜΑΔΑ 09   ΟΜΑΔΑ 10  ΟΜΑΔΑ01  ΟΜΑΔΑ02

ΟΜΑΔΑ03  ΟΜΑΔΑ04  ΟΜΑΔΑ05 ΟΜΑΔΑ06  0ΜΑΔΑ07